Розкриття інформації

Кредит онлайн на карту

Про компанію

1. Назва фінансової установи:
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”.
Комерційне найменування відповідає найменуванню з ЄДР.

2. Торгівельні марки:
Зареєстровані торгівельні марки відсутні.

3. Відомості про державну реєстрацію:
Дата запису в ЄДР: 24.04.2020 Номер запису в ЄДРПОУ: 10701020000087333, Ідентифікаційний код ЮО: 43601144.

4. Відомості про місцезнаходження:
Юридична і фактична адреса : 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40б, оф.206.

5. Включення до переліку фінансових установ:
ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» включено до реєстру переліку фінансових установ (здійснити пошук).
Витяг із Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» від 26.03.2024 щодо надання коштів та банківських металів у кредит

6. Перелік web-сайтів:
Компанія використовує сайти https://prostocredit.com.ua та https://prostocredit.net.ua

7. Перелік фінансових послуг, що надаються установою (види діяльності):
• Надання коштів у кредит на підставі діючої ліцензії, згідно витягу із Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» від 26.03.2024 щодо надання коштів та банківських металів у кредит

8. Перелік посередників:
• Risktools (ФОП ГАЙДУК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА, ІПН. 2854400121) — послуги з оцінки кредитного ризику,
• ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ЄДРПУО: 33546706 — послуги з оцінки кредитного ризику.

9. Умови і порядок надання фінансових послуг:
Фінансова послуга «Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту», надається відповідно до Правил надання коштів у позику.

10. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
Відокремлені підрозділи відсутні.

11. Відомості про порушення у справах про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:
Провадження у справах про банкрутство та застосування процедури санації фінансової установи відсутні.

12. Рішення про ліквідацію фінансової установи:
Рішення про ліквідацію ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» не приймались.

13. Річна фінансова звітність:
Актуальна річна Фінансова звітність.

14. Відомості про склад наглядової ради і органи управління:
– наглядова рада в Товаристві не створювалась;
– виконавчий орган Товариства: Директор;
– керівник Товариства (директор): Коваленко Роман Юрійович.

15. Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль):
Структура власності з 01.01.2024 р.

16. Календарний план розміщення інформації:
Календарний план на 2024 рік

Інформація про фін. послугу

Перелік різновидів споживчих кредитів
Компанія пропонує єдиний вид споживчого кредиту – мікрокредит на суму до 1 мінімальної заробітної плати.
В залежності від кількості кредитів в компанії конкретного позичальника і його платіжної дисципліни змінюватись може тільки розмір процентної ставки від 1,5%/день в сторону зменшення.

Істотні характористики фін.послуги

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА В РАЗІ КОРИСТУВАННЯ СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ АБО НЕВИКОНАННЯ НИМ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» (надалі за текстом – Кредитодавець) цим повідомленням інформує та попереджає споживачів фінансових послуг про можливі наслідки в разі користування споживчим кредитом (надалі – Кредит/позика)– Можливими наслідками для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом є : право Товариства у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання;
– Можливими наслідками для клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту, або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї послуги є: повернення суми кредиту, процентів, інших платежів за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;
– Можливими наслідками для клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту, або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї послуги є: зобов’язаний сплатити (погасити) всю суму заборгованості за Договором та згідно із ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України за неправомірне користування кредитом (після настання дати повернення кредиту) сплати у розмірі 3 % (три цілих, нуль десятих відсотка) від суми тіла кредиту за кожен день прострочення (включаючи день погашення простроченої заборгованості);
– Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
– Товариству забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
– Прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
– Порушення виконання Споживачем обов’язків за договором позики/споживчим кредитом може призвести до припинення дії акційних пропозицій/програм лояльності/знижок Компанії у відповідності до умов таких акційних пропозицій/програм лояльності/знижок.
– Товариство має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
– Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, шляхом:
– повідомлення компанії про таке рішення дзвінком на Гарячу лінію 0 (800) 33-34-34,
– листом на info@prostocredit.com.ua,
– або в будь-який інший законний спосіб;
– Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати, а саме :
– при оплаті з платіжної карти в особистому кабінеті – комісію за здійснення переказу оплачує кредитодавець, за умови якщо банком споживача не встановлено додаткових комісій за розрахунки в інтернеті;
– при оплаті з допомогою банківського переказу/платежів через термінали самообслуговування/з інтернет-банку за довільними реквізитами комісію оплачує позичальник/платник;
– Підписання споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту;
– Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін в бік погіршення для споживача.»

 

Умови отримання кредиту
Умови кредиту визначаються розміром процентної ставки, яка діє протягом обраного позичальником періоду, а також максимальним розміром суми кредиту, яка може бути отримана.
Розмір процентної ставки становить 1,5%/день.
Максимальна сума, яка може бути запропонована становить 5000 грн. при першому отриманні позики і збільшується до 8000 грн. при наступних позиках.

Сума і термін
Сума. Мінімальна сума, яку можна отримати в кредит 500 грн, максимальна сума становить 5000 грн при першому отриманні позики і 8000 грн при повторних зверненнях.
Терміни. Кредит видається на 30 днів. Протягом цього терміну ставка по кредиту становить 1,5%/день.
Після закінчення кредитного договору Ви можете або оплатити кредит повністю, або, у випадку відсутності коштів, продовжити його термін (пролонгувати), оплативши нараховані на дату платежу відсотки.
У випадку лонгації, строк кредитного договору буде продовжено на аналогічний строк. Продовжувати кредит Ви можете необмежену кількість разів.
Тобто, кожного разу при закінченні кредитного договору, Ви сплачуєте нараховані відсотки і користуєтесь кредитними коштами й надалі.
Ми обов’язково будемо нагадувати, що термін кредитного договору добігає кінця.

Зазначений розмір процентних ставок являється фіксованим і процентна ставка, що зазначена в Договорі не може бути збільшена без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Вартість супровідних послуг
Вартість супровідних послуг відсутня. Всі витрати пов’язані з обслуговуванням кредиту несе Кредитодавець.

Споживач має право отримати інформацію (довідку) про відсутність заборгованості.

Споживач має право, після припинення дії договору позики, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п’яти робочих днів із дня отримання ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» такого запиту.

Посилання на договір та правила:
Правила кредитування
Примірний договір

Державний реєстр фінансовних установ
Користуйтесь послугами тільки тих фінансових установ, які внесено в Державний реєстр фінансових установ

Інформування про несанкціонований доступ
У випадку втрати номеру мобільного телефону, який зареєстровано в особистому кабінеті, чи наявної інформації, що ваш логін і пароль став відомий третім особами, споживачу необхідно негайного повідомити про такий факт фінансову установу.
Повідомити можна у будь-який спосіб, але для оперативного реагування, ми рекомендуємо в робочі дні з 9-00 по 19-00 годин повідомляти за номером телефону Гарячої лінії 0 (800) 33-34-34, а у вихідні дні чи після 18-00 години на email info@prostocredit.com.ua
Також у випадку зміни ваших даних, особливо номеру телефону, споживач може внести відповідні зміни самостійно в особистому кабінеті.

Дострокове розрівання договору
Договір припиняється в день повернення Позичальником всієї суми заборгованості.
Клієнт має право достроково перервати договір кредитування, або має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення Договору відмовитися від Договору (одержання кредиту) без пояснення причин, в тому числі у разі отримання грошових коштів. Про намір відмовитись від Договору (одержання кредиту) Позичальник повідомляє Кредитодавця в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення чотирнадцятиденного строку з дня укладення цього Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчено нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору (одержання кредиту) Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно умов Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

Калькулятор і приклад розрахунків по кредиту
Для розрахунку параметрів кредиту з усіма платежами, рекомендуємо скористатись Калькулятором розрахунку вартості кредиту і ефективної ставки

Приклад 1 (сплачено в термін до 30 днів).
Кредит отримано 1 січня.
В кредитному калькуляторі обрано період 30 днів.
Сума кредиту 1000 грн.
Ставка протягом періоду становить 1,5%/день.
Кредит повністю сплачено через 30 днів, тобто 31 січня.
Загальна сума до сплати 1000 грн кредиту + 30 днів * 1,5% * 1 000 грн = 450 грн. процентів. Тобто 1450 грн.
Загальна вартість кредиту становитиме 1450 грн. Реальна річна процентна ставка, розрахована, згідно методики Постанови НБУ №16 становитиме 10640%.

скачати розрахунок

Приклад 2 (лонгація).
Кредит отримано 1 січня.
В кредитному калькуляторі обрано період 30 днів.
Сума кредиту 1000 грн.
Ставка протягом періоду становить 1,5%/день.
31 січня у позичальника не було всієї суми для закриття кредиту, тому він оплатив лише нараховані на дату проценти 1 000 грн. * 1,5% * 30 днів = 450 грн.
Період продовжено на 30 днів, тобто до 01.03.
02.03 кредит закрито повністю. Для цього оплачено ще 450 грн. процентів і 1000 грн заборгованість по тілу. Тобто оплачено 1450 грн.
Загальна вартість кредиту становитиме 1900 грн. Реальна річна процентна ставка, розрахована, згідно методики Постанови НБУ №16 становитеме 10640%.

скачати розрахунок

Контакти та реквізити

Обробка заявок на оформлення кредиту.

Фінансова послуга в частині видачі кредиту та погашення здійснюється цілодобово без вихідних –  24/7/365.


Графік роботи служби клієнтської підтримки (на час воєнного стану).

Понеділок — п’ятниця: з 9-00 до 19-00
Субота — неділя — з 10-00 до 18-00.

телефон Гарячої лінії: 0 (800) 33-34-34

електронна адреса для листування: info@prostocredit.com.ua


Графік роботи Товариства (крім вихідних та святкових днів).

Понеділок — п’ятниця: з 9-00 до 18-00
Субота — неділя: вихідний.

Графік особистого прийому:
Вівторок та четверг з 14-00 до 17-00 за адресою: 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40б, оф.206.

!!! Прийом клієнтів в офісі компанії припинено до закінчення воєнного стану.


Реквізити:

ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”;
Код ЄДРПОУ: 43601144;
Р/р: UA 613003460000026506095313701;
Банк отримувачаАТ «СЕНС БАНК»;
МФО: 300346;
IBAN: UA 613003460000026506095313701

Захист прав споживачів

1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів.
1.1. Скарги споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення порушених у скарзі питань та отримання необхідної інформації споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема:
– за телефоном: в робочі дні з 09-00 по 19-00 0 (800) 33-34-34;
– електронним листом на електронну адресу: info@prostocredit.com.ua;
– листом за адресою місцезнаходження Товариства: 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40б, оф.206;
За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь буде містити в собі інформацію про задоволення вимог споживача або відхилення (як повністю так і в частині).

Порядок розгляду звернень Товариством

1.2. Якщо надана Товариством відповідь не задовольнила споживача, і споживач вважає, що його права порушені, він може направити відповідне звернення до контролюючих органів :
– Національний банк України.
Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, б.9;
Телефон для довідок: 0 (800) 505-240, (044) 253-01-80;
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50;
E-mail: nbu@bank.gov.ua;
Офиційний сайт: https://bank.gov.ua;
Порядок розгляду звернень громадян Національним банком України: за посиланням.
– Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Б. Гринченка, б.1;
Телефон для довідок: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70;
Факс: (044) 279-48-83;
E-mail: Info@dpss.gov.ua.
2. У випадку неможливості вирішити питання в позасудовому порядку, Ви можете звернутись з позовом до суду.

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство – відсутні.

При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту), зокрема шляхом розміщення необхідної інформації на офіційному сайті, а для споживачів споживчих кредитів додатково у вигляді Паспорту споживчого кредиту.

Інформація для захищеної категорії споживачів

Інформація для захищеної категорії споживачів (в т.ч. військовослужбовців)

Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні від 27 липня 2022 року № 2459-IX (далі – Закон) позичальники, які належать до захищених згідно даного Закону категорій громадян, мають права повідомити ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» про своє бажання щодо припинення взаємодії з представниками ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» з питань врегулювання їх простроченої заборгованості.

Захищеними категоріями відповідно до даного Закону є:

 а. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

б. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

в. Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

г. Особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

– для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних  органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби  транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – підписана  командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує,  відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий  військовослужбовець, або керівником територіального центру  комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою  довідка за формою, встановленою додатком №2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;

– для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни;

– для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого;

– для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Позичальники ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ», які належать до захищеної категорії, або представники таких позичальників можуть направити повідомлення про своє бажання припинити взаємодію з представниками ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» щодо питань врегулювання простроченої заборгованості позичальника з підтверджуючими документами про належність позичальника до захищеної категорії будь-яким зручним з наведених способів:

– електронним листом за адресою: info@prostocredit.com.ua;

– листом на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 40-Б (з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії);

– за номером телефона: 0 (800) 33-34-34.

Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ», нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Кредитодавець має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії до центрального органу виконавчої влади чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідь на такий запит кредитодавця надається протягом 30 календарних днів з дня його отримання.

Після отримання повідомлення споживача про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що споживач не належить до захищеної категорії, кредитодавець має право відновити взаємодію за власною ініціативою із таким споживачем, його близькими особами, представником споживача, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали згоду на таку взаємодію.

Додатково можна ознайомитися: ЗАКОН УКРАЇНИ

Документи:

Довідка про належність до захищеної категорії

Форма заяви клієнта

Проблемна заборгованість

Попередження споживача

Інформація для споживача, який прострочив виконання

Порядок взаємодії із Позичальником фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок повідомлення Товариства про представництво інтересів Позичальника при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит

Підстави для початку діяльності із врегулювання простроченої заборгованості

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Відомості про колекторські компанії, з якими укладено договір врегулювання заборгованості

Компанія не використовує заборонених методів роботи з проблемною заборгованістю і дотримується всіх норм етичної поведінки.
Разом з тим, для захисту своїх інтересів, компанія як самостійно здійснює заходи з повернення заборгованості, так і залучає колекторські компанії :

  • ТОВ «ДЕБТФОРТ УКРАЇНА»; Код ЄДРПОУ: 40298050; місцезнаходження: Київ, 01034, вул.Прорізна, буд.11, офіс 1; Директор: Чернишук Ольга Леонідівна; контакти: тел. 0-800-300-162, 0-800-300-316 – гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, e-mail: info@debtfort.com – для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, сайт www.debtfort.com. Компанію включено в реєстр колекторських компаній НБУ за номером 51 від 29.10.2021.
  • ТОВ «КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ»; Код ЄДРПОУ: 43328894; місцезнаходження: Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45; Директор: Постол Тетяна Олександрівна; контакти: тел. 068-923-66-70 – для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та врегулювання заборгованості, e-mail: info@creditdebt.com.ua – для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та врегулювання заборгованості, сайт www.creditdebt.com.ua. Компанію включено в реєстр колекторських компаній НБУ за номером 14 від 24.09.2021.
  • ТОВ «ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ»; Код ЄДРПОУ: 45065230; місцезнаходження: 01054, місто Київ, вул. Франка Івана (Шевченківський р-н), будинок 40-Б; Директор: Гріщенко Сергій Вікторович; контакти: тел. 0800 20 24 24 – для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та врегулювання заборгованості, e-mail: info@creditcontrol.net.ua – для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та врегулювання заборгованості, сайт www.creditcontrol.net.ua. Компанію включено в реєстр колекторських компаній НБУ за номером 73 від 20.11.2023.

Звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності колекторських компаній приймаються будь-яким зручним з наведених способів:

– електронним листом за адресою: info@prostocredit.com.ua;

– листом на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 40-Б;

– за номером телефона: 0-800-33-34-34.

Конфіденційність та персональні дані

Інформування про несанкціонований доступ

Шановний клієнт, у випадку втрати номеру мобільного телефону, який зареєстровано в особистому кабінеті, чи наявної інформації, що Ваш логін і пароль став відомий третім особами, Вам необхідно негайного повідомити про такий факт фінансову установу.
Повідомити можна у будь-який спосіб, але для оперативного реагування, ми рекомендуємо в робочі дні з 09-00 по 19-00 годину повідомляти за номер телефону Гарячої лінії:  0 (800) 33-34-34, а у вихідні дні чи після 19 години на email: info@prostocredit.com.ua
Також у випадку зміни Ваших даних, особливо номеру телефону та email, Ви можете внести відповідні зміни самостійно в особистому кабінеті.

Рекомендації щодо захисту від несанкціонованого доступу або зміну інформації Клієнта в сервісі «Просто Кредит»:

  • нікому не передавати управління своїм Особистим кабінетом;
  • нікому не передавати в будь-якій формі свої логін та пароль до Особистого кабінету;
  • забезпечити захист свого мобільного телефону та SIM-картки, на номер якої сервіс «Просто Кредит» надсилає коди підтвердження дій та/або операцій;
  • забезпечити антивірусну безпеку своїх інформаційних систем (на персональних комп’ютерах, смартфонах, планшетах і т.п.), за допомогою яких виконується доступ до сервісу «Просто Кредит».

Політика конфіденційності

Положення щодо обробки та захисту персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Архівна інформація