fbpx
01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б. 40б, оф.206
0 (800) 33-34-34 безкоштовно по Україні
info@prostocredit.com.ua

Розкриття інформації

Кредит онлайн на карту

 1. Назва фінансової установи:
  Товариство з обмеженою відповідальністю “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”.
  Комерційне найменування відповідає найменуванню з ЄДР.
 2. Торгівельні марки:
  Зареєстровані торгівельні марки відсутні.
 3. Відомості про державну реєстрацію:
  Дата запису в ЄДР: 24.04.2020 Номер запису в ЄДРПОУ: 10701020000087333, Ідентифікаційний код ЮО: 43601144.
 4. Відомості про місцезнаходження:
  Юридична і фактична адреса : 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40б, оф.206.
 5. Включення до переліку фінансових установ:
  ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» включено до реєстру переліку фінансових установ (здійснити пошук).
  Діюче Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (серія та номер свідоцтва – ФК No В0000260 від 04.06.2021р.) Діюча ліцензія надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Рішення №21/1429-пк від 04.06.2021
 6. Перелік web-сайтів:
  Компанія використовує один сайт https://prostocredit.com.ua
 7. Перелік фінансових послуг, що надаються установою (види діяльності):
  • Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту на підставі діючої ліцензії, згідно Рішення №21/1429-пк від 04.06.2021.
 8. Перелік посередників:
  • Risktools (ФОП ГАЙДУК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА, ІПН. 2854400121) — послуги з оцінки кредитного ризику,
  • ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ЄДРПУО: 33546706 — послуги з оцінки кредитного ризику.
 9. Умови і порядок надання фінансових послуг:
  Фінансова послуга «Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту», надається відповідно до Правил надання коштів у позику.
 10. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
  Відокремлені підрозділи відсутні.
 11. Відомості про порушення у справах про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:
  Провадження у справах про банкрутство та застосування процедури санації фінансової установи відсутні.
 12. Рішення про ліквідацію фінансової установи:
  Рішення про ліквідацію ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» не приймались.
 13. Річна фінансова звітність:
  Актуальна річна Фінансова звітність.
 14. Відомості про склад наглядової ради і органи управління:
  - наглядова рада в Товаристві не створювалась;
  - виконавчий орган Товариства: Директор;
  - керівник Товариства (директор): Коваленко Роман Юрійович.
 15. Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль):
  Структура власності з 01.01.2024 р.
 16. Календарний план розміщення інформації:
  Календарний план на 2023 рік

Перелік різновидів споживчих кредитів
Компанія пропонує єдиний вид споживчого кредиту - мікрокредит на суму до 1 мінімальної заробітної плати.
В залежності від кількості кредитів в компанії конкретного позичальника і його платіжної дисципліни змінюватись може тільки розмір дисконтної ставки від 1,7%/день в сторону зменшення.

Істотні характористики фін.послуги

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА В РАЗІ КОРИСТУВАННЯ СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» (надалі за текстом – Кредитодавець) цим повідомленням інформує та попереджає споживачів фінансових послуг про можливі наслідки в разі користування споживчим кредитом (надалі – Кредит/позика).
Після закінчення обраного клієнтом терміну дисконтного періоду (від 3 до30 днів) оплачуються нараховані на дату відсотки.
Тіло кредиту + нараховані відсотки необхідно оплатити не пізніше, чим через 90 днів.
Наслідки для споживача в разі користування Кредитом:
За користування Кредитом споживач виплачує Кредитодавцю проценти в розмірі, визначеному в електронному договорі.
Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки (за наявності) підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені електронним договором та чинним законодавством України.
Графік платежів містить розрахунок всіх платежів за договором (в тому числі суми Кредиту, процентів за користування кредитом), оновлюється в особистому кабінеті споживача і є невід'ємною частиною електронного договору. Інформація про факт наявності кредитного договору між споживачем та кредитодавцем, розмір грошових зобов’язань та стан їх виконання передається до одного чи декількох бюро кредитних історій.
Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов'язків згідно електронного договору, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором:
У випадку, якщо Позичальник не повернув суму кредиту у визначений Договором строк, або не сплатив проценти за користування кредитними коштами у визначений Договором строк, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а також у будь-який час без додаткового погодження із Позичальником має право відступити свої права (продати право вимоги) за цим Договором третій особі, або укласти договір про надання юридичних послуг стягнення заборгованості та інших договорів. При цьому повідомити Позичальника у передбачені законом терміни і передбачені договором спосіб. Також Позичальник надає розпорядження та свою згоду Кредитодавцю на списання грошових коштів з карти на яку було видано кредит, яку він зареєстрував в особистому кабінеті. При цьому Позичальник має право відмовитись від такого списання у особистому кабінеті.
Вплив порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту на кредитну історію споживача:
Порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію споживача, а також ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
Інформація щодо прав споживача розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ:
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку споживач зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, споживач повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, розірвання чи припинення договору про споживчий кредит, споживач зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з електронним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Наслідком таких дій (після виконання споживачем зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування) є припинення зобов’язань сторін за договором.
Кредитодавець має право у разі затримання Позичальником сплати будь-якого з платежів, вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, шляхом повідомлення споживача про дострокове припинення договору. При цьому договір вважається розірваним з моменту відправлення відповідного повідомлення, в тому числі на електронну пошту споживача, а споживач зобов’язаний здійснити оплату на користь Кредитодавця всієї суми кредиту та всіх нарахованих процентів за користування кредитом протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати відправлення повідомлення про дострокове припинення Договору.

Умови отримання акційної пропозиції
Акційна пропозиція визначається розміром дисконтної ставки, яка діє протягом обраного позичальником періоду, а також максимальним розміром суми кредиту, яка може бути отримана.
Розмір дисконтної ставки становить 1.7%/день для позичальників, які отримують першу позику і зменшується при наступних позиках, при умові вчасного погашення.
Максимальна сума, яка може бути запропонована становить 5000 грн. при першому отриманні позики і збільшується до 7100 грн. при наступних позиках.

Сума і термін
Сума. Мінімальна сума, яку можна отримати в кредит 500 грн, максимальна сума становить 5000 грн при першому отриманні позики і 6700 грн при повторних зверненнях.
Терміни. Кредит видається на 90 днів. Протягом цього терміну ставка по кредиту становить 2.2%/день.
Разом з тим, в калькуляторі особистого кабінету, Ви обираєте Дисконтний період. Дисконтний період може тривати від 3 до 30 днів з дня видачі кредиту, на Ваш вибір.
В Дисконтний період ставка по кредиту буде зниженою і залежатиме від кількості отриманих кредитів та вашого кредитного рейтингу в компанії та становитиме максимум 1.7%/день.
Після закінчення Дисконтного періоду Ви можете або оплатити кредит повністю, або, у випадку відсутності коштів, продовжити його термін (пролонгувати), оплативши нараховані на дату відсотки. Оплата нарахованих відсотків по закінченні дисконтного періоду - обов'язкова вимога.
У випадку лонгації, Дисконтний період буде продовжено на аналогічний строк. Продовжувати дисконтний період Ви можете необмежену кількість разів. При цьому термін кредиту також буде продовжено на 90 днів з моменту здійснення лонгації.
Тобто, кожного разу при закінченні Дисконтного періоду, Ви сплачуєте нараховані відсотки і користуєтесь кредитними коштами по зниженій ставці й надалі.
Цей принцип аналогічний кредитній карті з грейс-періодом, яку Ви оформлюєте в банку.
У випадку, якщо Дисконтний період закінчиться і Ви не проведете оплату по кредиту, але повідомите нам, що оплата затримується, ми можемо продовжити Дисконтний період ще на 3 дні.
Якщо і після цього строку оплата не поступить, Дисконтний період буде закінчено і кожен наступний день, до закінчення терміну кредиту, проценти будуть розраховуватись по Базовій ставці, яка становить 2.2%/день.
Ми обов'язково будемо нагадувати, що термін Дисконтного періоду добігає кінця.

Зазначений розмір процентних ставок являється фіксованим і процентна ставка, що зазначена в Договорі не може бути збільшена без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Вартість супровідних послуг
Вартість супровідних послуг відсутня. Всі витрати пов'язані з обслуговуванням кредиту несе Кредитодавець.

Посилання на договір та правила:
Правила кредитування
Примірний договір

Державний реєстр фінансовних установ
Користуйтесь послугами тільки тих фінансових установ, які внесено в Державний реєстр фінансових установ

Інформування про несанкціонований доступ
У випадку втрати номеру мобільного телефону, який зареєстровано в особистому кабінеті, чи наявної інформації, що ваш логін і пароль став відомий третім особами, споживачу необхідно негайного повідомити про такий факт фінансову установу.
Повідомити можна у будь-який спосіб, але для оперативного реагування, ми рекомендуємо в робочі дні з 9-00 по 19-00 годин повідомляти за номером телефону Гарячої лінії 0 (800) 33-34-34, а у вихідні дні чи після 19-00 години на email info@prostocredit.com.ua
Також у випадку зміни ваших даних, особливо номеру телефону, споживач може внести відповідні зміни самостійно в особистому кабінеті.

Дострокове розрівання договору
Договір припиняється в день повернення Позичальником всієї суми заборгованості.
Клієнт має право достроково перервати договір кредитування, або має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення Договору відмовитися від Договору (одержання кредиту) без пояснення причин, в тому числі у разі отримання грошових коштів. Про намір відмовитись від Договору (одержання кредиту) Позичальник повідомляє Кредитодавця в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення чотирнадцятиденного строку з дня укладення цього Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчено нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору (одержання кредиту) Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно умов Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

Калькулятор і приклад розрахунків по кредиту
Для розрахунку параметрів кредиту з усіма платежами, рекомендуємо скористатись Калькулятором розрахунку вартості кредиту і ефективної ставки

Приклад 1 (сплачено в термін до 30 днів).
Кредит отримано 1 січня.
В кредитному калькуляторі обрано Дисконтний період 30 днів.
Сума кредиту 1000 грн.
Ставка протягом дисконтного періоду становить 1.7%/день.
Кредит повністю сплачено через 30 днів, тобто 31 січня.
Загальна сума до сплати 1000 грн кредиту + 30 днів * 1.7% * 1 000 грн = 510 грн. процентів. Тобто 1510 грн.
Загальна вартість кредиту становитиме 1510 грн. Реальна річна процентна ставка, розрахована, згідно методики Постанови НБУ №16 становитиме 14951%.

скачати розрахунок

Приклад 2 (лонгація).
Кредит отримано 1 січня.
В кредитному калькуляторі обрано Дисконтний період 30 днів.
Сума кредиту 1000 грн.
Ставка протягом дисконтного періоду становить 1.7%/день.
31 січня у позичальника не було всієї суми для закриття кредиту, тому він оплатив лише нараховані на дату проценти 1 000 грн. * 1.7% * 30 днів = 510 грн.
Дисконтний період продовжено на 30 днів, тобто до 02.03.
02.03 кредит закрито повністю. Для цього оплачено ще 510 грн. процентів і 1000 грн заборгованість по тілу. Тобто оплачено 1510 грн.
Загальна вартість кредиту становитеме 2020 грн. Реальна річна процентна ставка, розрахована, згідно методики Постанови НБУ №16 становитеме 14951%.
скачати розрахунок

Приклад 3 (ні тіло, ні проценти не оплачені протягом 30 днів, а кредит сплачено на протязі 40 днів).
Кредит отримано 1 січня.
В кредитному калькуляторі обрано Дисконтний період 30 днів.
Сума кредиту 1000 грн.
Ставка протягом дисконтного періоду становить 1.7%/день. Базова ставка становить 2,2%/день.
31 січня (закінчення дисконтного періоду) позичальник не оплатив нічого.
Погасити зміг лише 10 лютого.
Загальна сума до сплати 1000 грн. кредиту + 30 днів * 1.7% * 1 000 грн = 510 грн. дисконтних процентів + 10 днів * 2,2% * 1 000 грн = 220 грн. процентів в період дії базової ставки. Тобто 1 000 + 510 + 220 = 1 730 грн.
Загальна вартість кредиту становитиме 1730 грн. Реальна річна процентна ставка, розрахована, згідно методики Постанови НБУ №16 становитиме 22547%

скачати розрахунок

Обробка заявок на оформлення кредиту.

Фінансова послуга в частині видачі кредиту та погашення здійснюється цілодобово без вихідних -  24/7/365.


Графік роботи служби клієнтської підтримки (на час воєнного стану).

Понеділок — п’ятниця: з 9-00 до 19-00
Субота — з 10-00 до 18-00.

телефон Гарячої лінії: 0 (800) 33-34-34

електронна адреса для листування: info@prostocredit.com.ua


Графік роботи Товариства (крім вихідних та святкових днів).

Понеділок — п’ятниця: з 9-00 до 18-00
Субота — неділя: вихідний.

Графік особистого прийому:
Вівторок та четверг з 14-00 до 17-00 за адресою: 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40б, оф.206.

!!! Прийом клієнтів в офісі компанії припинено до закінчення воєнного стану.


Реквізити:

ТОВ "ФК ПРОСТО КРЕДИТ";
Код ЄДРПОУ: 43601144;
Р/р: UA 613003460000026506095313701;
Банк отримувача: АТ «СЕНС БАНК»;
МФО: 300346;
IBAN: UA 613003460000026506095313701


1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів.
1.1. Скарги споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення порушених у скарзі питань та отримання необхідної інформації споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема:
- за телефоном: в робочі дні з 09-00 по 19-00 0 (800) 33-34-34;
- електронним листом на електронну адресу: info@prostocredit.com.ua;
- листом за адресою місцезнаходження Товариства: 01054, м.Київ, вул.Франка Івана, б.40б, оф.206;
- за формою звернення на офіційному сайті: за посиланням.
За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь буде містити в собі інформацію про задоволення вимог споживача або відхилення (як повністю так і в частині).

Порядок розгляду звернень Товариством

1.2. Якщо надана Товариством відповідь не задовольнила споживача, і споживач вважає, що його права порушені, він може направити відповідне звернення до контролюючих органів :
- Національний банк України.
Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, б.9;
Телефон для довідок: 0 (800) 505-240, (044) 253-01-80;
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50;
E-mail: nbu@bank.gov.ua;
Офиційний сайт: https://bank.gov.ua;
Порядок розгляду звернень громадян Національним банком України: за посиланням.
- Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Б. Гринченка, б.1;
Телефон для довідок: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70;
Факс: (044) 279-48-83;
E-mail: Info@dpss.gov.ua.
2. У випадку неможливості вирішити питання в позасудовому порядку, Ви можете звернутись з позовом до суду.

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство – відсутні.

При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту), зокрема шляхом розміщення необхідної інформації на офіційному сайті, а для споживачів споживчих кредитів додатково у вигляді Паспорту споживчого кредиту.

Інформація для захищеної категорії споживачів (в т.ч. військовослужбовців)

Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні від 27 липня 2022 року № 2459-IX (далі – Закон) позичальники, які належать до захищених згідно даного Закону категорій громадян, мають права повідомити ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» про своє бажання щодо припинення взаємодії з представниками ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» з питань врегулювання їх простроченої заборгованості.

Захищеними категоріями відповідно до даного Закону є:

 а. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

б. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

в. Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

г. Особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

- для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних  органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби  транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана  командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує,  відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий  військовослужбовець, або керівником територіального центру  комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою  довідка за формою, встановленою додатком №2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;

- для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;

- для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;

- для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Позичальники ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ», які належать до захищеної категорії, або представники таких позичальників можуть направити повідомлення про своє бажання припинити взаємодію з представниками ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» щодо питань врегулювання простроченої заборгованості позичальника з підтверджуючими документами про належність позичальника до захищеної категорії будь-яким зручним з наведених способів:

- електронним листом за адресою: info@prostocredit.com.ua;

- листом на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 40-Б (з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії);

- за номером телефона: 0 (800) 33-34-34.

Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ», нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Кредитодавець має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії до центрального органу виконавчої влади чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідь на такий запит кредитодавця надається протягом 30 календарних днів з дня його отримання.

Після отримання повідомлення споживача про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що споживач не належить до захищеної категорії, кредитодавець має право відновити взаємодію за власною ініціативою із таким споживачем, його близькими особами, представником споживача, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали згоду на таку взаємодію.

Додатково можна ознайомитися: ЗАКОН УКРАЇНИ

Документи:

Довідка про належність до захищеної категорії

Форма заяви клієнта

Попередження споживача

Інформація для споживача, який прострочив виконання

Порядок взаємодії із Позичальником фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок повідомлення Товариства про представництво інтересів Позичальника при врегулванні простроченої заборгованості

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит

Підстави для початку діяльності із врегулювання простроченої заборгованості

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Відомості про колекторські компанії, з якими укладено договір врегулювання заборгованості

Компанія не використовує заборонених методів роботи з проблемною заборгованістю і дотримується всіх норм етичної поведінки.
Разом з тим, для захисту своїх інтересів, компанія як самостійно здійснює заходи з повернення заборгованості, так і залучає колекторські компанії :

 • ТОВ «ДЕБТФОРТ УКРАЇНА»; Код ЄДРПОУ: 40298050; місцезнаходження: Київ, 01034, вул.Прорізна, буд.11, офіс 1; Директор: Чернишук Ольга Леонідівна; контакти: тел. 0-800-300-162, 0-800-300-316 – гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, e-mail: info@debtfort.com - для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, сайт www.debtfort.com. Компанію включено в реєстр колекторських компаній НБУ за номером 51 від 29.10.2021.
 • ТОВ «КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ»; Код ЄДРПОУ: 43328894; місцезнаходження: Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45; Директор: Постол Тетяна Олександрівна; контакти: тел. 068-923-66-70 - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та врегулювання заборгованості, e-mail info@creditdebt.com.ua - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та врегулювання заборгованості, сайт www.creditdebt.com.ua. Компанію включено в реєстр колекторських компаній НБУ за номером 14 від 24.09.2021.

Інформування про несанкціонований доступ

Шановний клієнт, у випадку втрати номеру мобільного телефону, який зареєстровано в особистому кабінеті, чи наявної інформації, що Ваш логін і пароль став відомий третім особами, Вам необхідно негайного повідомити про такий факт фінансову установу.
Повідомити можна у будь-який спосіб, але для оперативного реагування, ми рекомендуємо в робочі дні з 09-00 по 19-00 годину повідомляти за номер телефону Гарячої лінії:  0 (800) 33-34-34, а у вихідні дні чи після 19 години на email: info@prostocredit.com.ua
Також у випадку зміни Ваших даних, особливо номеру телефону та email, Ви можете внести відповідні зміни самостійно в особистому кабінеті.

Рекомендації щодо захисту від несанкціонованого доступу або зміну інформації Клієнта в сервісі «Просто Кредит»:

 • нікому не передавати управління своїм Особистим кабінетом;
 • нікому не передавати в будь-якій формі свої логін та пароль до Особистого кабінету;
 • забезпечити захист свого мобільного телефону та SIM-картки, на номер якої сервіс «Просто Кредит» надсилає коди підтвердження дій та/або операцій;
 • забезпечити антивірусну безпеку своїх інформаційних систем (на персональних комп’ютерах, смартфонах, планшетах і т.п.), за допомогою яких виконується доступ до сервісу «Просто Кредит».

Політика конфіденційності

Положення щодо обробки та захисту персональних даних

Згода на обробку персональних даних